TRASA: Brązowa

BRĄZOWA – najkrótszy odcinek startujący z Placu Kajaki Przemsza w Sławkowie . Dokładna mapa interaktywna w LINKU

Brązowa

  • Parametry trasy
  • Długość : 4km
  • Czas spływu: 1h
  • Początek: Plac Kajaki Przemsza w Sławkowie, przy ul. Olkuskiej.
  • Koniec: Pod wiaduktem kolejowym "szerokich torów" w pobliży Euroterminala w Sławkowie.

UMÓW TERMIN